Zerust®

Korrosionsbeskyttelse / VCI

I vor internationaliserede verden, hvor varer transporteres over lange afstande, går der ofte lang tid, inden de når frem til deres slutdistination. VCI hjælper dig med at undgå korrosion!

Det stiller store krav til metalkomponenter, der transporteres under forhold med ekstrem luftfugtighed og kraftige temperaturudsving. Kravene bliver ikke mindre af, at emnerne ofte skal oplagres i længere tid, inden de anvendes eller monteres. Ikke desto mindre forventer slutbrugerne, at de bestilte komponenter leveres rene, tørre og uden korrosion.

VCI-konceptet repræsenterer løsninger til at minimere dette problem. VCI tilbydes i et meget bredt emballagesortiment, som løser korrosionsproblemerne effektivt og samtidig minimerer drifts- og håndteringsomkostninger. Vore VCI-løsninger er blandt de mest effektive og miljøvenlige på markedet. De understøttes både af vort salgsteam og af videnskabelige eksperter, der konstant forsker i dette medie på internationalt plan. Duelco baserer sig hovedsageligt på produkter fra leverandøren Zerust.

VCI-konceptet er opdelt i 3 produktgrupper:
Kapsler, plastemballeringsmateriel og væsker.

For yderligere information om korrosionsbeskyttelse, klik på linkene herunder.

Kontakt en konsulent...